Eldre produksjoner // Archive

PRØVETID // TRYING FREEDOM

Regissør Thor Bekkavik viser hvor vanskelig det er å stole på noen, når man innerst inne ikke stoler på seg selv. En film om hvor viktig det er at noen tror du kan klare det – å bryte den onde sirkelen. // Director Thor Bekkavik shows how hard it is to trust someone, when you on the inside don’t trust your self. A documentary about how important it is that someone believe in you – to break the vicious circle.

INSTITUSJONEN // THE INSTITUTION
01 Gruppebilde Institusjonen_hjemmeside
En tv-serie som skildrer livet på Gjestad bo- og aktivitetssenter hvor Ullensaker kommune har samlet sine pleie- og omsorgstilbud. Serien følger gjennom 13 episoder utvalgte hovedkarakterer blant de ansatte og brukerne. // A TV-series in 13 episodes that portay the life at Gjestad nursing and caring home and activity center. The main characters are both the staff and users – and the series aim to create a nuanced look into the system often depicted one-sided in the medias.