Granatmannen // The Grenade Man

I jakten på sannhetene bak den uløste granatsaken fra 1965 spør regissøren; kan vi forstå viljen bak en terrorhandling // On the quest to find the truths behind the unsolved grenade case from 1965 the director asks; can we understand the will behind an act of terror?
GRANATMANNEN PILOT ONLINE_still_3
Regissør // Director: Karianne Berge
Produsent // Producer: Carsten Aanonsen

www.facebook.com/granatmannen

Tidlig om morgen den fjerde februar 1965, i en stille gate på Skøyen i Oslo, snubler en student over en tynn tråd og utløser en øredøvende granateksplosjon. Den første av seks eksplosjoner, der den neste er dristigere enn den forrige. Oslo er lammet av frykt og den største politietterforskningen etter 2. verdenskrig blir igangsatt. Uten resultat. Granatmannen blir aldri funnet.

Granatmannen introduserer publikum for Oslos første møte med en terrorist og er en krimhistorie full av uventede og overraskende vendinger.

//

February 4th, 1965, on the quiet streets of Oslo, a man trips on a wire and sets off a grenade explosion. Over the next few weeks, three more grenades go off around the city. People are stricken by fear and the bombings start the largest investigation in Norway since WW2. But to no avail. The Grenade man is not found.

Finansiert av // Financed by:
NFI, NRK, Fond for lyd og bilde, Fritt Ord, Creative Europe, Oslo Kommune, Filmkraft