Club 7

En symfonisk og assosiativt skildring av 20 år med improvisasjon // A symphonic and associative image of 20 years of improvising

Regissører // Dircetors: Even G. Benestad og August Baugstø Hanssen
Produsent // Prodcuer: Carsten Aanonsen

@FilmenOmClub7
www.facebook.com/Club7film

CLUB 7 er en utradisjonell film om et utradisjonelt sted. Club 7 var motkulturens og hippiebevegelsens mest markante forum i Oslo fra 1960- tallet og drøyt 20 år fremover. Ingen annen klubb i Norge har hatt større kulturell innflytelse, vært en hetere intellektuell smeltedigel og viktigere fanebærer for en ny livsstil med etterdønninger den dag i dag. Club 7 er en symfonisk og assosiativt skildret film som utforsker livsløpet og samtiden til stedet som er blitt beskrevet som 20 år med kontinuerlig improvisasjon.

//

Club 7 was the undisputed centre of Oslo counter culture in the 1960s and had a lifespan of more than 20 years. No other Norwegian club has had a greater cultural impact, been a more creative intellectual melting pot or raised its banners higher in the battle against conformity.

Club 7 is symphonic and associative film that explores the life and times of an institution that has been described as 20 years of continuous improvisation.

Finansiert av // Financed by
NFI – Nye veier

3 Responses to Club 7
  1. [...] uker siden fikk vi den gledelige meldingen om at vi har fått tilskudd til å utvikle en filmen Club 7 i... indiefilm.no/2012/05/11/club-7-esse
  2. [...] noe han er meget moden for Men inntil videre; Even og August skal lage Nye Veier Filmen om Club 7, som d... indiefilm.no/2012/08/08/hosten-haugesund-og-oulu
  3. [...] Club7 er i full produksjon og vi skal snakke med nærmere 30 personer før vi planlegger å stoppe. Trol... indiefilm.no/2012/09/19/1269