I produksjon // In production

NATTA // THE NIGHT
steffan sover
Jeg, Steffan Strandberg, vil fortelle om min egen barndom. Om den natten pappa reddet meg og min bror fra mammas alkoholisme. // I, Steffan Strandberd, would like to tell about my childhood. About the night Dad came an rescued me and my little brother from Mum’s alcoholism.

GRANATMANNEN // THE GRENADE MAN
GRANATMANNEN PILOT ONLINE_still_3
I fredelige etterkrigs-Oslo vinteren 1965 våkner byen av en kraftig granateksplosjon som setter Oslo politikammer på hodet, befolkning i frykt og varsler om nye tider som er på vei // In the peaceful post war city Oslo the winter of 1965, the city is suddenly awakened by a grenade explosion that turns the police department up side down, the people of the city in fear and tells of the new times ahead.